WEIP sp. z o. o.
81-622 Gdynia
ul. Długa 21
NIP 586-231-38-11
+48 733-703-733

Uwaga! Do reklamacji można dołączać jedynie zdjęcia o wielkości poniżej 500kB. W przypadku posiadania większych plików, prosimy je wcześniej odpowiednio zmniejszyć. Można do tego użyć m. in. – https://www.easy-resize.com/pl/

Wpisując numer rejestracyjny oraz numer wezwania, nie wolno używać spacji. Używanie spacji powoduje błędne działanie formularza.

Wzór_1_Pieczęć_Prewencyjna_KRD_PL