FAQ

W jaki sposób można złożyć reklamację?

Konsument ma prawo złożyć reklamację w dowolny sposób – można to zrobić m. in. mailowo, listownie czy też poprzez formularz na stronie www. Istotne jest, aby w reklamacji wpisać prawidłowy adres lub mail, na który ma przyjść odpowiedź z rozpatrzeniem reklamacji.

Jaki jest czas na złożenie odwołania?

10 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.

Co zrobić w przypadku nieczytelnego lub zgubionego wezwania?

W przypadku zgubienia wezwania lub problemów z jego odczytaniem napisz do nas poprzez naszą stronę www.weip.pl wchodząc w zakładkę kontakt z prośbą o elektroniczny duplikat wezwania.

Ile czasu są rozpatrywane odwołania?

Odwołania rozpatrywane są zazwyczaj w terminie 7 dni, maksymalnie do 14 dni kalendarzowych.

Czy w przypadku złożenia reklamacji termin wniesienia pomniejszonej opłaty jest przedłużony?

Nie. W celu skorzystania z pomniejszonej opłaty, należy ją wpłacić we wskazanym terminie w całości na wskazane konto bankowe. Jednocześnie, kierowca po uregulowaniu pomniejszonej opłaty może w dalszym ciągu złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, opłata zostanie zwrócona na konto nadawcy.

Chciałbym uiścić opłatę dodatkową. Jak to zrobić?

Opłatę dodatkową należy uiścić przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w wezwaniu, podając w danych odbiorcy: WEIP SP. Z O.O. i numer rachunku bankowego podany na zawiadomieniu. W tytule przelewu należy podać datę otrzymania wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Czy mogę opłacić dwa wezwania jednym przelewem?

Nie wolno uiszczać opłaty za kilka wezwań jednym przelewem. Dla każdego wezwania jest generowany indywidualny numer konta bankowego. W przypadku dokonania wyższej wpłaty na konto z jednego wezwania spowoduje to nadpłatę dla danego wezwania i brak uregulowania pozostałych wezwań niezależnie od treści przelewu.

Jaka jest opłata telefoniczna za połączenie z infolinią?

W przypadku korzystania z infolinii nie pobieramy dodatkowych opłat telefonicznych. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

Czy dodatkową opłatę można uiścić u pracowników?

Nie. Kontrolerzy oraz serwisanci nie mają możliwości przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy ani ich rozmieniania.

Co się stanie, jeśli wpłacę tylko część opłaty dodatkowej?

W przypadku wniesienia niższej od obowiązującej kwoty opłaty dodatkowej, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie wpłaty do pełnej należnej sumy. Jeżeli zostanie wpłacona tylko część opłaty dodatkowej, do procesu windykacji zostanie podana pozostała niewpłacona kwota. Tylko wpłaty pełnej pomniejszonej kwoty w terminie wskazanym na wezwaniu pozwala na skorzystanie z pomniejszonej opłaty.

Zapomniałem wpisać w tytule przelewu wymagane dane. Co mam zrobić?

Nic. Do każdego wezwania jest przypisany indywidualny numer konta bankowego, aby nasz system przypisał Twoją wpłatę do odpowiedniego wezwania.

Czy systemy płatności mobilnych są akceptowane na parkingach firmy WEIP?

Tak, na terenie parkingów firmy WEI, są obsługiwane płatności mobilne za pomocą aplikacji e-Park, AnyPark (dawniej Pango), MobiParking (SkyCash) oraz mPay. Aplikacje można pobrać z Google Play oraz App Store. Wybierając parking, należy zwrócić baczną uwagę, aby wybrać prawidłowy parking – należący do firmy WEIP.

Czy można otrzymać zwrot środków za niewykorzystany czas postoju?

Nie. Bilet lub abonament parkingowy jest opłatą jednorazową za wskazany okres czasu i nie można jej dzielić. W przypadku braku pewności co do czasu postoju można skorzystać z aplikacji mobilnej, pozwalającej na uregulowanie opłaty za rzeczywisty czas postoju przy pomocy funkcji start / stop.

Opłaciłem wezwanie i dostałem pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Kiedy mogę spodziewać się zwrotu?

Zwroty są realizowane w ciągu 7 dni od dnia wysłania potwierdzenia przelewu na adres zwroty@weip.pl. W treści wiadomości należy podać numer wezwania pojazdu.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT

REGULAMINY