WEIP sp. z o. o. (dalej WEIP) oraz wiele innych dużych firm parkingowych jest regularnie kontrolowanych przez różne instytucje państwowe, w tym Inspekcję handlową i UOKiK. Ma to na celu weryfikację prawidłowości ich działań i zgodności nie tylko z prawem ale również z dobrymi obyczajami. Starając się zawsze zachowywać i udoskonalać wysokie standardy prowadzonej przez nas działalności wypracowaliśmy wraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalenia ujęte w decyzji nr RPZ 13/2023 z dnia 29.12.2023r., dotyczące 3 sytuacji:

1. WEIP dotychczas informował konsumentów o tym iż mogą złożyć reklamacje mailowo oraz listownie na adres firmy – tak aby klienci mieli świadomość jak łatwo mogą to wykonać – jednocześnie rozpatrując wszystkie otrzymane reklamacje. Dla braku wątpliwości WEIP będzie aktualnie informował iż konsumenci mają możliwość składania reklamacji poprzez formularz reklamacji na stronie weip.pl, mailowo i listownie oraz w inne wybrane przez konsumentów sposoby. Sposób złożenia reklamacji nie będzie miał wpływu na odpowiedź na reklamację natomiast może mieć wpływ na szybkość jej rozpatrzenia. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu kilku dni, maksymalnie do 14 dni.

2. WEIP dotychczas informował na regulaminach o tym iż w przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej konsument zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu oraz kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji. Dla braku wątpliwości WEIP będzie aktualnie informował iż konsumenci mogą zostać takimi opłatami obciążeni po pobraniu danych właściciela pojazdu lub po zakończeniu postępowania sądowego.

3. WEIP zaproponował dodatkowe przysporzenie dla dwóch grup konsumentów:

A) Konsumenci którzy pobrali lub zakupili prawidłowo bilet podając w parkomacie właściwy numer rejestracyjny ale nie pozostawili biletu na podszybiu pojazdu i w związku z tym otrzymali wezwanie – a jednocześnie nie złożyli reklamacji. W przypadku konsumentów którzy taki bilet posiadali i składali reklamację WEIP zawsze uznawał takie reklamację. W przypadku gdzie konsumenci nie złożyli reklamacji WEIP weryfikuje bazy danych parkometrów i wobec takich konsumentów nie podejmuje windykacji oraz samodzielnie zwróci opłaty dodatkowe.

B) W sytuacji gdzie konsument w reklamacji przedstawiał bilet, który nie posiadał numeru rejestracyjnego i był zakupiony za gotówkę a jednocześnie nie znajdował się na podszybiu zarządca parkingu nie był w stanie stwierdzić kto i dla jakiego pojazdu wykupił bilet pierwotnie. Zakładając uczciwość konsumentów WEIP nie podejmie windykacji i zwróci opłaty dodatkowe osobom, które załączyły taki bilet w prawidłowo złożonej reklamacji. Taki sposób rozpatrywania reklamacji został wprowadzony przez WEIP od początku 2023 roku zatem przysporzenie będzie dotyczyło przede wszystkim konsumentów, którzy korzystali z naszych parkingów w latach 2020 – 2022.

Osoby, których dotyczy przysporzenie zostaną bezpośrednio przez nas o tym powiadomione.

Nasza działalność opiera się na uczciwych relacjach z klientami oraz dążeniu do doskonalenia wysokich standardów prowadzonej przez nas działalności.