Ochrona danych osobowych (RODO)

Postanowienia RODO

 1. Administratorem danych jest firma WEIP SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Długiej 21,
  81-622 Gdynia.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WEIP SP. Z O.O. możliwy pod adresem
  e-mail iod@weip.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy korzystania z parkingu lub
  ustalenia odpowiedzialności za naruszenie wyżej wymienionego regulaminu oraz dochodzenia
  roszczeń z tytułu takich naruszeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Kategoria danych osobowych: Dane powierzone przy zawarciu umowy.
 5. Państwa dane będą pobierane bezpośrednio przez naszych pracowników/współpracowników.
 6. Odbiorcami państwa danych mogą być podmioty zajmujące się profesjonalnym dochodzeniem roszczeń.
 7. Państwa dane będą przechowywane przez  cały czas trwania umowy, czas niezbędny do
  świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez czas niezbędny dla organów
  podatkowych, przez okres niezbędny dla organu nadzorczego.
 8.  Mają Państwo prawo zażądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
  prawo do sprostowania, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, prawo do wniesienia
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.